biuro@upadloscfenix.pl tel.505-905-906

Toniesz w długach?Powiedz temu stopOgłoś Upadłość Konsumencką

Z nami przejdziesz bez stresu przez upadłość konsumencką, a my zadbamy o umorzenie Twoich długów

scroll down arrow


Upadłość Konsumencka

Bezpieczna i skuteczna pomoc w wyzwaniach finansowych

Upadłość konsumencka (upadłość osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej) to postępowanie sądowe prowadzące do zmniejszenia lub umorzenia zobowiązań osób zadłużonych.

Dzięki zmianom w ustawie działającym na korzyść konsumentów coraz więcej osób może skorzystać z tego przywileju.

Celem upadłości konsumenckiej jest całkowite oddłużenie tj. umorzenie tych zobowiązań, których konsument nie ma możliwości spłacić.

Nie jest konieczne posiadanie jakiegokolwiek majątku przy upadłości konsumenckiej i nie stanowi to przeszkody do jej ogłoszenia.

Osoba jest niewypłacalna, jeżeli nie jest w stanie spłacać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Korzyści z ogłoszenia Upadłości Konsumenckiej

Całkowite Oddłużenie

Zatrzymanie naliczania odsetek

Zawieszenie postępowań sądowych

Wykreślenie z rejestrów

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

Komfort psychiczny

Możliwość zawarcia ugody z wierzycielami

Nowe perspektywy

Wiemy jak pomagać skutecznie

img

Wspólną pracę zawsze zaczynamy od rzeczowej szczerej rozmowy. Poznajemy potrzeby, mówimy o możliwościach. Omawiamy etapy działań. Zrozumiale i wyczerpująco tłumaczymy wszystkie zagadnienia dotyczące przyszłych kroków.

Dokonujemy metodycznej i wnikliwej analizy dokumentów formalno – prawnych oraz finansowych.

Mając kompleksowy obraz sytuacji Klienta prezentujemy zindywidualizowany, optymalny a zarazem bezpieczny plan działań wraz z ich wstępnym harmonogramem.

Naszych Klientów wspieramy na każdym etapie. Pomagamy w podejmowaniu decyzji. Zawsze służymy profesjonalną pomocą. Twoje Wyzwania są naszą sprawą.

We wspólnych działaniach kierujemy się zawsze najwyższymi standardami etycznymi. Gwarantujemy pełną dyskrecję.

Etapy postępowania - krok po kroku

1

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

2

Postępowanie upadłościowe właściwe

Wyznaczenie syndyka masy upadłościowej

/ Spis inwentarza, oszacowanie masy upadłości / Sporządzenie i zatwierdzenie listy wierzytelności / Likwidacja majątku (nie dotyczy sytuacji gdy upadły nie ma majątku) / Podział upłynnionego majątku

Wydanie postanowienia o ustaleniu planu spłaty

Wydanie postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty w sytuacji gdy upadły nie jest w stanie wykonywać planu spłaty

3

Wykonanie planu spłaty

UMORZENIE
ZOBOWIĄZAŃ
UPADŁEGO


NAPISZ - POMOŻEMY

Nasza kancelaria

img

KANCELARIA PRAWNA
FENIX sp. z o.o.
Kancelaria Prawna FENIX to zespół rzetelnych profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem prawnym i finansowym. Umiejętności, wiedza i otwartość zapewniają naszym działaniom efektywność. Gwarantujemy, najwyższe standardy współpracy. Powierzając nam swoje sprawy, zyskujesz spokój oraz pełną opiekę prawną. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnym, przemyślnym działaniom, otwieramy przed klientami drogę do spokojnego, optymistycznego patrzenia w przyszłość.


Dążymy do zwiększania świadomości konsumentów o obowiązkach, a także zagrożeniach i następstwach prawnych związanych z ogłoszeniem upadłości.


Jako że nasz zespół tworzą osoby niezwykle doświadczone, jesteśmy w pełni gotowi do kompleksowego – całościowego prowadzenia spraw około upadłościowych. Wszystkie zagadnienia prawne i finansowe zoptymalizujemy pod kątem Twoich potrzeb.


Eksperci Kancelarii Prawnej FENIX pozostają do Państwa dyspozycji. Nasi specjaliści przeanalizują i zaprojektują restrukturyzację lub upadłość w taki sposób, aby efekt tych prac stał się początkiem czegoś dobrego i pozytywnego.


Prawnicy Kancelarii Prawnej Fenix obsługują klientów z całej Polski.


Serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Co nas wyróżnia

Najwyższa skuteczność

Profesjonalna obługa

Ponad 18-letnie doświadczenie

Bezpłatna analiza prawno - finansowa

Konkurencyjne ceny

Skontaktuj się z nami

biuro@upadloscfenix.pl | +48 505 905 906

Działamy na terenie całego kraju

Upadłość w pigułce

Odpowiedzi na najczęstsze pytania klientów:

Czy spełniam kryteria do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek konsumenta bądź wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć tylko osoba fizyczna, która:
- nie prowadzi / zakończyła działalność gospodarczą lub
- przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej

Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie może złożyć:
- wspólnik spółki osobowej (np. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej);
- fundacja;
- stowarzyszenie;
- łącznie małżeństwo (może za to złożyć osobno każdy z małżonków, jeżeli spełnia powyższe kryteria).

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć w każdym czasie, jeżeli spełnia się powyższe warunki.


Ile to trwa?

Sąd ustala okres spłaty zobowiązań, maksymalny okres wynosi 36 miesięcy. Ponieważ ustawodawca nie przewidział minimalnego progu spłaty swoich zobowiązań, w przypadku osób które nie dysponują żadnym majątkiem ani nie posiadają źródeł dochodu możliwe jest umorzenie ich zaległości przez Sąd bez dokonywania jakichkolwiek spłat i wówczas postępowanie może zakończyć się po pierwszym posiedzeniu sądu.


Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to postępowanie przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne a ich długi nie powstały umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Określenie umyślności a także rażącego niedbalstwa jest sprawą indywidualną i warto skonsultować się ze specjalistą przed złożeniem wniosku.


Co dłużnik powinien przygotować?

Wnioskodawca powinien przygotować wszystkie informacje na temat posiadanego przez siebie majątku oraz szczegółowe zestawienie posiadanych zobowiązań. Należy przygotować te informacje w sposób bardzo rzetelny, ponieważ uchybienia mogą uniemożliwić pozytywne zakończenie postępowania a tym samym oddłużenie. Podane informacje w trakcie postępowania są weryfikowane przez syndyka min w urzędzie skarbowym. Syndyk również sprawdza czy wnioskodawca nie podjął działań zmierzających do pokrzywdzenia wierzycieli poprzez np. wyzbywanie sią majątku. Najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy zajmującej się pomocą w upadłości.

ZGŁOŚ SIĘ - POMOŻEMY

Pobierz wzór Wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Pobierz

Informacje zawarte w niniejszym serwisie mają na celu przedstawienie ogólnych informacji działalności Kancelarii Prawnej Fenix sp. z o.o. i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — kodeks cywilny. Kancelaria Prawna Fenix sp. z o.o. nie podnosi odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte na podstawie informacji uzyskanych w wyniku korzystania z zasobów serwisu. Wszystkie prawa do znaków towarowych, informacji i układu graficznego są wyłącznie własnością Kancelarii Prawnej Fenix sp. z o.o., a wykorzystywanie i kopiowanie ich jest zabronione.

2017 © Kancelaria Prawna Fenix sp. z o.o.

creo by webcreo /creative Lab