Naszą główną specjalizacją jest

Upadłość konsumencka i pomoc w oddłużaniu

Skorzystaj z naszej pomocy – zapisz się na bezpłatną, indywidualną konsultację i dowiedz się czy masz szanse na prawne umorzenie Twoich zobowiązań.

Telefon

505 906 905

Email

kontakt@upadloscfenix.pl

Zasięg działania

Cała Polska

GODZINY PRACY

Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00

„Każdy ma coś, co może dać innym”

Pomagamy ogłosić upadłość konsumencką i wyjść z zadłużenia

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki.
Upadłość konsumencka ma jedną zasadniczą funkcję:

oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długów w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić

„Cechą charakterystyczną każdego procesu decyzyjnego jest funkcja korzyści”

Najważniejsze korzyści z ogłoszenia upadłości

Oddłużenie
Najważniejszą korzyścią wynikającą z ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie – czyli całkowite umorzenie wszystkich długów upadłego.
MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UGODY
Prawdopodobieństwo zawarcia ugody z wierzycielami znacząco rośnie z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
WSPARCIE W ZASPOKOJENIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH
Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, który wszedł do Masy Upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu za okres od 12 do 24 miesięcy.
ZAWIESZENIE POSTĘPOWAŃ
Z chwilą ogłoszenia upadłości przez sąd zostają zawieszone wszelkie postępowania związane z zadłużeniem, a w szczególności: postępowania egzekucyjne, sądowe o zapłatę oraz działań windykacyjnych i przedsądowych.
WYKREŚLENIE Z REJESTRÓW
Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego – sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez KRS. Ponadto istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika (na wniosek) z rejestrów BIK, BIG i KRD.
KOMFORT PSYCHICZNY
Bardzo ważnym aspektem jest również poprawa stanu psychicznego dłużnika, który ogłosił upadłość konsumencką. Zmniejszenie stresu, stanów depresyjnych i wzrost pewności siebie z pewnością przyczyni się do lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

NIE TEN PRZYJACIEL, KTO WSPÓŁCZUJE, A TEN KTO POMAGA

Jakim Klientom najczęściej pomagamy

Przedsiębiorca lub były przedsiębiorca

Najczęściej pomagamy osobom, które prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą. Długi powstałe z prowadzenia działalności gospodarczej (np. kredyty, zobowiązania do ZUS i US) mogą zostać umorzone na drodze postępowania w upadłości konsumenckiej

Poręczyciel

Zgłaszają się do nas również Klienci, którzy poręczyli przy zaciąganiu kredytu osobie trzeciej np. małżonkowi, wspólnikowi, rodzinie. W wyniku niewypłacalności głównego kredytobiorcy, wierzyciel próbuje odzyskać swoje należności od poręczycieli. Długi powstałe w wyniku poręczenia również mogą zostać umorzone po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Dyrektor - manager

Większość naszych Klientów to pracownicy na stanowiskach managerskich i kierowniczych, którzy w momencie zaciągania kredytów mieli wysokie dochody ale w wyniku zwolnienia z pracy, redukcji etatu etc. utracili zdolność obsługi swoich zobowiązań

Osoby fizyczne z różnymi problemami

Do takich problemów można zaliczyć: – dysfunkcje i choroby psychiczne (np. depresja) – uzależnienia (np. hazard, zakupoholizm) – wypadek lub nagła niezdolność do pracy w wyniku ciężkiej choroby

Dlaczego warto nam zaufać?

Mamy ponad 18-letnie doświadczenie w branży prawniczej i finansowej. Wypełniamy naszą główną misję edukacyjną organizując w całej Polsce bezpłatne konsultacje, które mają na celu zapoznać dłużników z możliwościami rozwiązywania problemów finansowych. Poniżej nasze doświadczenie w liczbach:

Zadowolonych klientów - ogłoszonych upadłości konsumenckich

godzin miesięcznie na pomoc w rozwiązywaniu problemów (bezpłatnych konsultacji)

MILiony złotych umorzonych zobowiązań finansowych

„Nie czekaj, pora nigdy nie będzie idealna”

Na czym polega nasza pomoc

Poniżej przedstawiamy trzy najważniejsze korzyści ze współpracy z naszą kancelarią.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Kompleksowo zajmujemy się  przygotowaniem i sporządzeniem wniosku wraz z załącznikami

Reprezentacja przed sądem

Powierzając nam swoją sprawę nasi Klienci otrzymują wsparcie merytoryczne jak i psychiczne podczas rozpraw w sądzie

Postępowanie właściwe

Po ogłoszeniu upadłości przez sąd nasi Klienci mają pewność, że wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik. Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie postępowania

Warunki

Czy spełniasz warunki oddłużenia w upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uzyskania oddłużenia przez niewypłacalnych dłużników. Oddłużenie w upadłości konsumenckiej nie jest dostępne dla wszystkich. Sąd może ogłosić upadłość konsumencką po spełnieniu kryteriów ⇒
Konsument
Nie prowadzisz działalności gospodarczej tzn. nie jesteś przedsiębiorcą indywidualnym lub przestałeś/aś prowadzić działalność gospodarczą minimum na rok przed złożeniem wniosku.
niewypłacalność
Jesteś niewypłacalny/a, gdy nie wykonujesz swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
brak winy w powstaniu lub zwiększeniu stopnia niewypłacalności
Jest to najważniejsza przesłanka określająca, kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej. Dłużnik niewypłacalny nie mógł doprowadzić do swojej niewypłacalności ani zwiększyć jej stopnia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
były przedsiębiorca - wniosek o upadłość gospodarczą złożony w terminie
Mając taki obowiązek – jako przedsiębiorca lub członek zarządu spółki kapitałowej – w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku, złożyłeś/aś w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

KORZYŚCI

Co możesz zyskać dzięki bezpłatnemu spotkaniu z nami

  • analizę Twojej sytuacji prawno – finansowej,
  • szczegółowe informację o możliwościach wyjścia z długów oraz ich restrukturyzacji,
  • poradę jak właściwie przygotować się do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i umorzenia długów,
  • zaproponujemy konkretne rozwiązania na Twoje problemy prawno – finansowe,
  • wskażemy drogę i pokażemy możliwości do rozpoczęcia Twojego życia na nowo.

Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację

Nasi doradcy przeanalizują Twoją sytuację i doradzą najlepsze rozwiązanie

505 906 905

Kilka słów o nas

Kancelaria Prawna FENIX

Jesteśmy tu dla Ciebie, znamy rozwiązania na Twoje problemy i chcemy Ci pomóc. Tworzymy firmę rodzinną z długoletnim doświadczeniem prawniczym i finansowym. W naszej pracy codziennie pomagamy kolejnym osobom wyjść z długów i zacząć życie na nowo. Aktualnie wypełniamy naszą główną misję edukacyjną (bezpłatne konsultacje), która ma na celu zapoznać dłużników z możliwościami rozwiązywania problemów finansowych, dzięki której już wiele osób skorzystało z naszej pomocy i umorzyło swoje długi.

„Zdecydowanie polecam Kancelarię prawną Fenix! Spotkała mnie tam życzliwość i empatia, co bardzo ważne oraz profesjonalizm w doprowadzeniu sprawy mojej upadłości konsumenckiej do szczęśliwego finału. Pan mecenas Mariusz Szałański jest człowiekiem o dużej kulturze osobistej, wiedzy a także sile spokoju i pewności siebie w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Zarówno pan mecenas, jak i pani Ewelina Szałańska- swoim ciepłym, ludzkim podejściem- w dużej mierze przywrócili mi poczucie, że jest rozwiązanie w mojej trudnej sytuacji i że nie zostanę z tym sama! Dało mi to zastrzyk energii do działania i przekonanie, że mam do czynienia z ludźmi, którzy autentycznie angażują się w sprawę i rzeczywiście zależy im na pomyślnym jej załatwieniu. Długo nie mogłam się zdecydować, którą kancelarię, czy firmę zajmującą się oddłużaniem wybrać – a jest ich niemało. Jestem przekonana, że dokonałam trafnego wyboru!”

—ANNA MORAWSKA

PYTANIA NASZYCH KLIENTÓW

FAQ

CZY SPEŁNIAM KRYTERIA DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?
Postępowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek konsumenta bądź wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć tylko osoba fizyczna, która: – nie prowadzi / zakończyła działalność gospodarczą lub – przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie może złożyć: – wspólnik spółki osobowej (np. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej); – fundacja; – stowarzyszenie; – łącznie małżeństwo (może za to złożyć osobno każdy z małżonków, jeżeli spełnia powyższe kryteria). Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć w każdym czasie, jeżeli spełnia się powyższe warunki.
ILE TO TRWA?
Sąd ustala okres spłaty zobowiązań, maksymalny okres wynosi 36 miesięcy. Ponieważ ustawodawca nie przewidział minimalnego progu spłaty swoich zobowiązań, w przypadku osób które nie dysponują żadnym majątkiem ani nie posiadają źródeł dochodu możliwe jest umorzenie ich zaległości przez Sąd bez dokonywania jakichkolwiek spłat i wówczas postępowanie może zakończyć się po pierwszym posiedzeniu sądu.
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?
Upadłość konsumencka to postępowanie przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne a ich długi nie powstały umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Określenie umyślności a także rażącego niedbalstwa jest sprawą indywidualną i warto skonsultować się ze specjalistą przed złożeniem wniosku.
CO DŁUŻNIK POWINIEN PRZYGOTOWAĆ?
Wnioskodawca powinien przygotować wszystkie informacje na temat posiadanego przez siebie majątku oraz szczegółowe zestawienie posiadanych zobowiązań. Należy przygotować te informacje w sposób bardzo rzetelny, ponieważ uchybienia mogą uniemożliwić pozytywne zakończenie postępowania a tym samym oddłużenie. Podane informacje w trakcie postępowania są weryfikowane przez syndyka min w urzędzie skarbowym. Syndyk również sprawdza czy wnioskodawca nie podjął działań zmierzających do pokrzywdzenia wierzycieli poprzez np. wyzbywanie sią majątku. Najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy zajmującej się pomocą w upadłości.

TRZY

Proste kroki do zmiany swojego życia

KROK 1

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń, a nasi doradcy zapiszą Cię na bezpłatną konsultację (jeśli Twoje zadłużenie wynosi powyżej 50 000 zł)

Krok 2

Analiza Twojej sytuacji

Podczas bezpłatnego spotkania rozmawiamy o Twojej sytuacji, przeprowadzamy wnikliwą analizę, która następnie jest sprawdzana i weryfikowana przez zespół ekspertów ds. upadłości konsumenckiej naszej kancelarii.

krok 3

Decyzja i propozycja rozwiązań

Po analizie  oceniamy Twoje szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej i podejmujemy decyzję czy zajmiemy się przeprowadzeniem Twojej sprawy. Następnie przedstawiamy Ci możliwie najlepsze rozwiązania.

Bądźmy w kontakcie

Wypełnij formularz kontaktowy

Zapisz się na bezpłatną, indywidualną konsultację z ekspertami naszej kancelarii. Dowiedz się jak możemy pomóc Ci ogłosić upadłość konsumencką i wyjść z długów