Wybierz profil:
Nowy profil

1 Dane identyfikujące Klienta

2. Dane kontaktowe Klienta

3. Stan cywilny Klienta – ustrój majątkowy

4. Sytuacja zawodowa Klienta

Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło itp.
Decyzję o stopniu niepełnosprawności i niezdolności do pracy wydaje ZUS przy udziale lekarza orzecznika.

5. Aktualny i kompletny wykaz majątku Klienta

Składniki majątku – nieruchomości Nieruchomości, których Klient jest właścicielem, współwłaścicielem np. dom/mieszkanie.

6. Wierzyciele

Spis wierzycieli Wierzyciel oznacza podmiot, w stosunku do którego Klient jest dłużnikiem, np. bank udzielający kredytu.

Podmiot Kwota Termin zapłaty

7. Dodatkowe informacjeZapisz dane z kreatora w postaci PDF

Uzupełniłeś wszystkie dane w formularzu.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś możesz:

Zapisać dane Pobrać PDF

Wyślij kwestionariusz